Nederlandse Wing Chun Federatie

– De oudste Wing Chun Stroming van Nederland

Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een voortzetting van het werk van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1973 in Nederland introduceerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen praktizeren van het Wing Chun in zijn meest authentieke en gehele vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en zijn opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.
Het bestuderen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer praktische en effectieve gevechtskunst. Dit door de ontstaans legende, de vijf principes en de vormen te bestuderen, uit te leggen en te praktizeren in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of wedstrijdsport komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie tracht de beoefenaren de theoretische en praktijk gerichte zijde van het Wing Chun Kung Fu, eveneens de bij deze stijl behorende filosofie en de sociale en mentale instelling, bij te brengen en de harmonie en eendracht onder alle Wing Chun beoefenaren te vergroten.

Leraren zijn Rijksgediplomeerd

– of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn wettelijke opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft gekregen en nog in diens onderwijst.

Erkenning

Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het zeker niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aan heeft gevraagd en niet ontvangen heeft en er daarna op af geeft zegt dat wel genoeg over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te bezitten.
Er is hier immers hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een gediplomeerd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk hetzelfde.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.